Sıkça Sorulan Sorular

Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görenlerin, 

Yeşil kartlıların, 

Vatansız ve sığınmacıların, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamındakilerin, 

Yabancı uyruklu öğrencilerin, 

Stajyer avukatların,

bakmakla yükümlüleri bulunmamaktadır. 

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, 

Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, 

Trafik kazası halleri, 

Acil haller, 

İş kazası ile meslek hastalığı halleri, 

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

Analık hali nedeniyle sağlanan tetkik ve tedaviler 

Afet ve savaş ile grev ve lokavt hallerinde kişiler hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.